Whitepaper BHV-wijzer

Binnen elk bedrijf kunnen zich incidenten voordoen. Een of meer opgeleide en geoefende medewerkers moeten als georganiseerde hulpverleningsdienst binnen een bedrijf in actie komen. Op het gebied van eerstehulpverlening, brandjes en ontruimingen voeren zij taken uit, totdat de professionele hulpverleners het van hun overnemen.

Echter elk bedrijf heeft haar eigen risico’s en haar eigen maatgevende factoren. Iedere BHVorganisatie heeft daardoor haar eigen uniciteit. Uitgangspunt bij het opzetten van een BHV organisatie is inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf. Je kunt dit inzicht krijgen door het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Je kunt daarbij gebruik maken van RI&E-checklists die speciaal ontwikkeld zijn voor jouw branche en/of sector.


De Bouwtechnische, Installatietechnische of Organisatorische structuren van een bedrijf (BIOmix) hebben invloed hebben op de samenstelling en inhoudelijke kennis van de BHV organisatie.


Het is belangrijk dat iedereen weet hoe te handelen bij een ongeval, brand of andere calamiteit. Daarom moet het functioneren van een BHV-organisatie beschreven worden in een BHV-plan en bekend zijn bij alle personeelsleden.