Kennisbank

Alle kennis bij de hand

Welkom bij de kennisbank van de BVBN! Hier vindt u relevante informatie over BHV, EHBO en reanimatie. Maar ook achtergrondinformatie over bedrijfshulpverlening, de Arbowet en veiligheid.

Heeft u een vraag of wilt u informatie ontvangen over een bepaald onderwerp? Neemt u dan contact met ons op via info@bvbn.nl.

Vrijhouden vluchtwegen woongebouw

Geen scootmobiel meer in de gang! Maar waar dan wel? In de nieuwe Omgevingswet die sinds 1 januari van kracht is, staat het glashelder: Het is verboden om in een […]

Branden op industriële platte daken met zonnepanelen: dit leren we ervan

Op steeds meer industriële platte daken komen zonnepanelen. Veel organisaties hebben al hun mening klaar over de brandveiligheid van deze daken met zonnepanelen. Met name wanneer er sprake is van […]

Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening VVT

In de Arbocatalogus BHV voor de VVT-branche wordt ingegaan op de organisatie van de bedrijfshulpverlening. Hierin zijn de nieuwste inzichten opgenomen over wat een verantwoorde BHV-organisatie voor de zorg is. Voor […]

Handreiking Integrale Brandveiligheid Gehandicaptenzorg

Deze handreiking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten voor het aanpakken en verbeteren van het brandveiligheidsbeleid. In de handreiking worden acht uitgangspunten voor brandveiligheid […]

Logo BVBN
De zorg brandveilig

Arbocatalogus ggz: bedrijfshulpverlening. Werkgevers in de ggz zijn verplicht om bedrijfshulpverlening (bhv) in hun instelling adequaat te organiseren. Bhv is een onderdeel van het arbobeleid en draagt bij aan een […]

Logo BVBN
De zorg brandveilig

Onderzoek: De invloed van vergrijzing op brandveiligheid. Zowel nationaal als internationaal woningbrandonderzoek laat zien dat ouderen (65-plussers) een kwetsbare leeftijdsgroep vormen. Ouderen lopen vaker verwondingen op en hebben een groter […]

Logo BVBN
Casuïstiek uit brandonderzoek

Met trots presenteren wij de derde publicatie metrecente casuïstiek uit brandonderzoek. Het gaatom branden die zijn verzameld uit het hele land, insamenwerking met de Brandweeracademie, BrandweerNederland, kennisregisseurs en Teams Brandonderzoek.Eerder […]

Logo BVBN
Rookverspreiding in woongebouwen: het handelingsperspectief uitgelegd

Branden met een relatief beperkte brand maar met een grote rookverspreiding, komen steeds vaker voor. In 2019 is praktijkonderzoek gedaan naar rookverspreiding in woongebouwen met inpandige gangen. Maar hoe moet […]

Logo BVBN
Welke maatregelen zijn nodig voor het veilig vervoeren en gebruiken van draagbare blusmiddelen?

BHV-opleider Martijn van Rijsbergen heeft zich verdiept in de risico’s bij het vervoer van CO2-handblussers, een activiteit die dagelijks plaatsvindt bij de BHV-opleider waar hij werkt. De CO2-blusser is populair bij trainingen, want […]

Nederlandse richtlijnen Reanimatie 2021

De nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (guidelines 2021) zijn op 25 maart 2021 gepubliceerd. Met het verschijnen van deze richtlijnen heeft de Nederlandse Reanimatie Raad ook haar richtlijnen aangepast. De Nederlandse […]

Nederlandse richtlijnen eerste hulp 2021

Deze richtlijnen vormen het kader voor eerste hulp eindtermen en zijn niet bedoeld als lesstof. Het uitgangspunt isdat de te verlenen eerste hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op het […]

Van brandmelding tot ontruiming

Je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken, maar wat moet je doen als er brand uitbreekt in jouw zorginstelling? En hoe verloopt het contact met de brandweer? Daarover gaat […]

Geschiktheid Brandblusser Lithium-ion accubrand

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor […]

Lithium-houdende energiedragers en blussystemen

De laatste jaren neemt het gebruik van lithium-houdende energiedragers enorm toe. Ditzelfde geldt voor de aandacht hiervoor vanuit onder andere de brandweer. Aangezien er nog geen wet- en regelgeving is […]

BrandWijzer

BrandWijzer is ontwikkeld omdat er behoefte bleek aan een instrument waarmee bestuur enmanagement van zorginstellingen voor zichzelf in beeld kunnen brengen hoe het ervoorstaat met de brandveiligheid in de instelling. […]

Brandveiligheidsvoorschriften Bouwbesluit en Bbl vergeleken

Wat zijn de verschillen op brandveiligheidsgebied tussen het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? En wat betekent dit voor de praktijk, voor het brandveiligheidsniveau in gebouwen? Dat wordt uitgelegd […]

Werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen onderzocht

Om brandweerkorpsen en -opleidingen meer inzicht te geven in de werking en toepassing van alternatieve blusmiddelen voerde het lectoraat Brandweerkunde van NIPV een literatuuronderzoek uit. Er komen steeds meer alternatieve […]

De zorg brandveilig

Door recent onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen (2. IFV, 2020) en dooronderzoeken naar branden in de zorg zoals de brand bij Rivierduinen in 2011 (6. OVV , 2012) ofde brand […]

Handreiking brandveiligheid vakantieparken

Deze handreiking heeft als doel een overzicht te geven van de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid van vakantieparken. Naast een inhoudelijke uitleg en een overzicht van de […]

Checklist lichamelijke onderbelasting

In een ideale wereld zijn we ook tijdens ons werk gezond bezig. Toch zitten we in Nederland gemiddeld 10 uur op een werkdag. Daardoor lopen we meer kans op ziektes […]

Logo BVBN
Toekomstbestendige Brandweerzorg

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s biedt de mogelijkheid brandweerzorg in Nederland naar een nog hoger plan te tillen. Het rapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft een aantal zwakke […]

Logo BVBN
Hybride werken en toch een adequate BHV
Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen 26-01-22
Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen 17-01-22
Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen 29-11-21
Logo BVBN
Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen 15-11-21
Logo BVBN
Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen 3-11-21
Logo BVBN
Brancheprotocol BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen tijdens covid-19 pandemie – versie september 2021
Logo BVBN
Onderweg naar de Arbovisie 2040

Het Nederlandse beleid voor arbeidsomstandigheden is flink ontwikkeld in de afgelopen jaren. Voor een gezond en veilig werkklimaat zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Zo moet het werk aantrekkelijk zijn, tot op […]

Logo BVBN
De (meer)waarde wat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) oplevert

‘Wist jij dat 2 op de 5 werknemers in Nederland te maken heeft met lichamelijk belastend werk? Denk aan te zwaar tillen, veel bukken of aan de lopende band dezelfde […]

Logo BVBN
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): de sleutel tot gezond en veilig werken

Iedere werkgever (uitgezonderd ZZP’ers) is volgens de Arbowet verplicht de arbeidsrisico’s binnen de onderneming in kaart te brengen in de zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie. Van daaruit wordt het Plan […]

Logo BVBN
Certificering K21047 Draadloze Stil Alarm Systemen

Het certificatieschema ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ is met name bestemd voor bedrijven die draadloze stil alarmsystemen binnen de zorg installeren en onderhouden.

Certificeringsoverzicht

Om inzicht te geven in de branche heeft de BVBN een overzicht gemaakt van organisaties die een certificering afgeven bij BHV-, EHBO en veiligheidstrainingen. Dit certificeringsschema is een levend document […]

Logo BVBN
Brancheprotocol BHV-EHBO-reanimatie-veiligheidscurssussen tijdens covid-19 pandemie – versie december 2020
Hoofdrapport-Rookverspreiding in woongebouwen

Hoofdrapport van de Brandweeracademie van de praktijkexperimenten in een woongebouw met inpandige gangen. Hoofdvraag van dit rapport: Wat is het effect van rookverspreiding op de vlucht- en overlevingsmogelijkheden bij een […]

Logo BVBN
Blog: BHV daar red je levens mee!

Een professionele, effectieve en goed getrainde BHV-organisatie verhoogt de veiligheid van medewerkers, bezoekers en zaken. Ook draagt het bij aan het kwaliteitsbeleid en imago van een bedrijf.

Logo BVBN
Whitepaper- Veiligheidsbewustzijn: hoe doe je dat?

Iedereen weet dat veiligheid begint met bewustwording. Maar wat is Veiligheidsbewustzijn? Dit houdt in dat een persoon zich bewust is van de mogelijke risico’s van een bepaalde actie en deze […]

Logo BVBN
Model overeenkomst van opdracht zzp-er

De BVBN stelt voor haar leden een model overeenkomst van opdracht ter beschikking.

Logo BVBN
Verwerkersovereenkomst voor BNO- en BHV diensten

De BVBN stelt voor haar leden een model verwerkersovereenkomst voor BNO- en BHV diensten ter beschikking.

Logo BVBN
Veel voorkomende vragen bij Europese aanbestedingen

Achtergrond over de diverse veel voorkomende vragen bij Europese aanbestedingen.

Handreiking Arbomaatregelen preventiemedewerker 2020

Juni 2020 SER Handreiking Arbomaatregelen preventiemedewerker

Handreiking Arbomaatregelen en bedrijfshulpverlening 2020

Juli 2020 In opdracht van de SER (Sociaal Economische Raad) heeft het NIBHV met input van leden van de Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) een duidelijk en actuele handreiking gepubliceerd.Deze […]

Logo BVBN
Verwerkersovereenkomst voor BNO- en BHV diensten – BVBN 2020

VERWERKERSOVEREENKOMST UITVOERING BNO- EN BHV-DIENSTEN VERWERKERSOVEREENKOMST UITVOERING BNO- EN BHV-DIENSTEN

Logo BVBN
Belangrijke websites

Hieronder treft u overzicht van relevante websites https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening www.dezorgbrandveilig.nl www.brandwijzer.nl www.ikmaakdezorgbrandveilig.nl www.loketbrandveiligleven.nl

Logo BVBN
Aansprakelijkheid BHV-er

Deze publicatie van IFV is bestemd voor medewerkers van de hulpverleningsdiensten en overheden, zodat zij een afweging te maken tussen de voor- en nadelen bij het inzetten van burgers bij […]

Logo BVBN
Bepaal het benodigde aantal ontruimers bij brand in de zorg

Bij een brand in een zorggebouw is de veiligheid van de bewoners (veelal niet-zelfredzame personen) en gebruikers de eerste prioriteit. Vanuit het bouwbesluit 2012, artikel 7.11a is de eis dat […]

Whitepaper brandbestrijding bij bedrijven

Brandbestrijding bij bedrijven: handvatten, taken en procedures Elk jaar krijgen zo’n zes à achtduizend bedrijven te maken met brand, met alle schade en onveilige situaties van dien. Aan de bhv […]

Logo BVBN
Handreiking arbomaatregelen – taal en veiligheidsrisico’s

Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet […]

Logo BVBN
Whitepaper BHV-wijzer

Binnen elk bedrijf kunnen zich incidenten voordoen. Een of meer opgeleide en geoefende medewerkers moeten als georganiseerde hulpverleningsdienst binnen een bedrijf in actie komen. Op het gebied van eerstehulpverlening, brandjes […]