Waarom een erkenning?

Waarom kiezen wij als BVBN voor een Erkenningsregeling?

Onpartijdigheid en Betrouwbaarheid

Als BVBN opereren we als een onafhankelijke entiteit zonder commerciële belangen bij het erkennen van opleiders. Dit waarborgt dat onze erkenningsregeling eerlijk en onpartijdig wordt uitgevoerd, met een focus op het borgen van de hoogste kwaliteit. Onze klanten kunnen vertrouwen op objectieve criteria en een diepgaand begrip van onze sector als basis voor erkenning. Onze partner KIWA neemt de daadwerkelijke audit bij onze opleiders voor haar rekening om zo onze onpartijdigheid te laden.

Sector Specifieke Expertise

Als BVBN bestaan we uit leden die diepgeworteld zijn in onze specifieke sector. Dit betekent dat onze normen en eisen voor erkenning worden vastgesteld door experts met uitgebreide kennis van de uitdagingen en behoeften van bedrijfshulpverlening. Deze expertise zorgt ervoor dat onze erkende opleidingen nauw aansluiten bij de realiteit en de actuele behoeften van onze sector.

Continuïteit en Consistentie

Als BVBN hebben we een langdurige betrokkenheid bij onze sector en zijn we niet afhankelijk van commerciële marktdruk die certificerende instellingen kunnen beïnvloeden. Dit betekent dat onze erkenningsregeling consistent en duurzaam is, wat de betrouwbaarheid en de continuïteit van onze kwaliteitsborging waarborgt.

Toezicht en Verantwoordingsplicht

Als BVBN hebben we een strikte governance-structuur en leggen we verantwoording af aan onze leden en andere belanghebbenden binnen onze sector. Dit zorgt voor een hoog niveau van transparantie en verantwoordelijkheid in ons erkenningsproces. Onze leden hebben een stem in het proces, wat bijdraagt aan een breed gedragen en zorgvuldig gecontroleerde erkenningsregeling.

Stimuleren van Sectorbrede Samenwerking

Een erkenningsregeling vanuit de BVBN bevordert samenwerking en kennisdeling binnen onze sector. Onze leden werken gezamenlijk aan het verbeteren van de kwaliteitsstandaarden en het ontwikkelen van best practices. Dit collectieve streven naar verbetering versterkt onze algehele sector en verhoogt het niveau van professionaliteit.

Vertrouwen en Reputatie

Een erkenning van de BVBN wordt gezien als een teken van kwaliteit en betrouwbaarheid. Bedrijven en individuen binnen onze sector vertrouwen op de reputatie van onze vereniging en onze erkenningsregeling als een garantie voor hoogwaardige opleidingen. Dit vertrouwen is vaak moeilijker te verkrijgen door commerciële certificerende instellingen.

Innovatie en Aanpassing

De BVBN is goed gepositioneerd om snel te reageren op veranderingen en innovaties binnen onze sector. We kunnen onze erkenningscriteria en opleidingsstandaarden regelmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat ze in lijn blijven met de nieuwste ontwikkelingen en regelgeving. Dit zorgt ervoor dat erkende opleiders altijd de meest actuele en relevante training bieden. Op het doorontwikkelen van de erkenningsregeling zetten we dan ook vol in samen met onze leden.