Wat doen wij?

Jan van der Meide, voorzitter BVBN:

“Alle leden voldoen aan onze kwaliteitseisen”

Toen ik zes jaar geleden in deze branche kwam werken, viel het mij op dat er geen branchevereniging was. Iedereen deed maar wat en had naar de markt een eigen verhaal. Commerciële partijen en certificeringsinstellingen bepaalden de richting. Maar waar haal je je kennis vandaan als je weet dat niemand onafhankelijk is? Er was geen transparantie en er waren geen onafhankelijke kenniscentra. Door de oprichting van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) kunnen we naar de markt toe met één stem spreken. En er is helderheid naar onze stakeholders. De opleiders, adviseurs en instructeurs die lid bij ons zijn, leiden samen jaarlijks een miljoen mensen op in de hulpverlening. Alle opleiders voldoen aan onze kwaliteitseisen en ontvangen een kwaliteitslogo waarmee ze dat kenbaar kunnen maken. Zo helpen we ondernemers in hun zoektocht naar een goede opleider of adviseur.

Onze opleiders en adviseurs beschikken altijd over de meest actuele kennis. Samen vullen zij onze kennisbank. En zij delen kennis met vakgenoten tijdens workshops en bijeenkomsten. Ik vergelijk de BVBN graag met de BOVAG. Klanten weten dat het wel goed zit als ze hun auto bij een bedrijf kopen dat bij de BOVAG is aangesloten. De basis is bij alle aangesloten bedrijven min of meer hetzelfde. Je kunt een Skoda kopen of een Mercedes. Dat is aan de klant. Maar je wilt dat de markt uiteindelijk gaat begrijpen dat die Skoda in principe ook werkt, net zo goed als die Mercedes. Ik denk dat we in een paar jaar tijd met de BVBN nu wel bereikt hebben dat duidelijk is dat onze leden voldoen aan bepaalde eisen en dat zij investeren in zichzelf. Iedere organisatie geeft uiteindelijk een eigen invulling aan de opleidingen. Maar de basiselementen zijn voor al onze leden gelijk. Voor mij is het de uitdaging om zoveel mogelijk organisaties over de streep te trekken, zodat de markt uiteindelijk nog professioneler wordt. Ik begon als voorzitter van de BVBN met de uitdaging om vanuit niks over twee of drie jaar te kunnen zeggen: ‘We hebben een branchevereniging met honderd leden en die markt is nu dusdanig gevormd, dat die net zo herkenbaar is als de BOVAG.”

Samen

De BVBN is van, voor en door leden. Samen maken we de branche sterk. Samen stellen we doelen, delen we de pijn en vieren we de successen. Samen sterk voor een veilige plek voor iedereen. Iedereen voor een veilige plek.

Persoonlijk

Wij benaderen en behandelen onze leden persoonlijk. Ieder heeft zijn eigen belangen, meningen en gevoelens. Wij zorgen dat iedereen gehoord en gezien wordt.

Deskundig

Als opleider en adviseur komt u van alles tegen in de markt. Ontwikkelingen volgen zich snel op. De BVBN zorgt ervoor dat u altijd up-to-date bent. Met de meest actuele en relevante informatie.

Transparant

De BVBN is transparant in het delen van betrouwbare kennis, informatie en brongegevens. Wij vragen onze leden ook om actieve deelname in het realiseren van onze doelstellingen.

Eigentijds

Wij zitten niet stil. We zien, horen en voelen wat er om ons heen gebeurt. Samen met onze leden, donateurs en kennispartners zorgen we dat we authentiek en eigentijds blijven.

Word nu lid van BVBN