Wat doen wij?

Dave Harmsen van der Vliet, voorzitter BVBN:

“We blijven professionaliseren”

“Kort na de oprichting van de BVBN werd de wereld opgeschrikt door het COVID-19-virus. Onze branchevereniging greep deze kans aan om haar toegevoegde waarde te tonen. Ik was toen als vicevoorzitter en penningmeester al actief binnen de BVBN. De uitbraak van de pandemie dwong onze branchevereniging om snel en effectief te handelen. Samen met onze stakeholders stortten we ons op de uitdagende taak om een brancheprotocol te ontwikkelen dat ervoor zorgde dat trainingen veilig konden doorgaan. Dit protocol vormde een belangrijke leidraad voor opleiders. Zij konden onder strikte maatregelen hun werk voortzetten.

In die periode groeide de BVBN uit tot een belangrijke sparringpartner voor zowel leden als niet-leden. Het belang van onze branchevereniging werd steeds duidelijker en ons ledenaantal groeide. Toch is dat voor ons geen reden om stil te blijven zitten. We blijven onszelf professionaliseren en streven naar verdere verbetering. Onze volgende mijlpaal is de introductie van een erkenningsregeling. Deze regeling legt de minimale eisen vast waaraan opleiders volgens ons moeten voldoen. Zo borgen we transparantie en kwaliteit.

Ik vind het vooral belangrijk dat onze leden autonoom kunnen ondernemen en dat ze zelf de regie houden. Door de krachten te bundelen kunnen we gezamenlijk uitdagingen aangaan. Hierbij richten we ons op belangrijke onderwerpen waar iedere opleider mee te maken heeft. Bijvoorbeeld het imago van de branche, het aantrekken van een nieuwe generatie instructeurs en het stimuleren van innovaties binnen onze sector. Ik ben ervan overtuigd dat steeds meer opleidingsbedrijven zich zullen herkennen in de thema’s waar wij ons mee bezighouden, zoals kwaliteit, doorontwikkeling en autonomie.

Opmerkelijk is de groeiende interesse van grote bedrijven die regelmatig samenwerken met opleiders. Die bedrijven willen zich verbinden met de BVBN. Ze willen investeren in onze branchevereniging en blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze branche. Ook is er belangstelling vanwege onze aankomende erkenningsregeling die meer inzicht geeft in de kwaliteit van de opleiders.

De BVBN staat klaar om haar rol als leidende branchevereniging verder te versterken. We zijn trots op de successen die we tot nu toe behaalden. Samen met onze leden, stakeholders en partners blijven we streven naar vooruitgang en vernieuwing.”

Samen

De BVBN is van, voor en door leden. Samen maken we de branche sterk. Samen stellen we doelen, delen we de pijn en vieren we de successen. Samen sterk voor een veilige plek voor iedereen. Iedereen voor een veilige plek.

Persoonlijk

Wij benaderen en behandelen onze leden persoonlijk. Ieder heeft zijn eigen belangen, meningen en gevoelens. Wij zorgen dat iedereen gehoord en gezien wordt.

Deskundig

Als opleider en adviseur komt u van alles tegen in de markt. Ontwikkelingen volgen zich snel op. De BVBN zorgt ervoor dat u altijd up-to-date bent. Met de meest actuele en relevante informatie.

Transparant

De BVBN is transparant in het delen van betrouwbare kennis, informatie en brongegevens. Wij vragen onze leden ook om actieve deelname in het realiseren van onze doelstellingen.

Eigentijds

Wij zitten niet stil. We zien, horen en voelen wat er om ons heen gebeurt. Samen met onze leden, donateurs en kennispartners zorgen we dat we authentiek en eigentijds blijven.

Word nu lid van BVBN