Uitbreiding TOGS-regeling

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Thierry Aartsen (VVD) deed op 28 maart via LinkedIn een oproep. Door de gekozen SBI-codering vallen diverse direct getroffen doelgroepen niet onder de voorstelde TOGS-regeling. Zaterdag werd in de loop van de dag duidelijk dat de TOGS-regeling niet van toepassing is op de BHV-branche die de BVBN vertegenwoordigt.

Thierry Aartsen (VVD) deed op 28 maart via LinkedIn een oproep. Door de gekozen SBI-codering vallen diverse direct getroffen doelgroepen niet onder de voorstelde TOGS-regeling. Zaterdag werd in de loop van de dag duidelijk dat de TOGS-regeling niet van toepassing is op de BHV-branche die de BVBN vertegenwoordigt. De SBI-codering die voor onze branche geldt is niet opgenomen. Een andere reden waarom de TOGS-regeling in onze branche mogelijk niet van toepassing is, komt omdat BHV-ondernemingen veelal aan huis gevestigd zijn. Behoudens enkele SBI-codering in de horeca zou dit voor onze aangesloten leden ook een belemmering kunnen vormen.

Binnen de BHV-branche zijn de opleiders erg hard getroffen. Als gevolg van de ingestelde maatregelen zijn ALLE opleidingen, trainingen en oefeningen geannuleerd. Dit heeft tot gevolg dat sinds ingangsdatum van de corona-maatregelen, onze leden per direct geen of nauwelijks inkomsten meer ontvangen uit hun activiteiten.

De BVBN heeft Thierry Aartsen met succes aangeschreven in de hoop dat hij ook voor onze branche een lans kan breken. In onze oproep heeft de BVBN Thierry Aartsen gevraagd de TOGS-regeling uit te breiden zodat ook de BHV-branche aanspraak kan maken op de ondernemingsregelingen, óók voor hen die een onderneming aan huis heeft.

Afgelopen weekend heeft de BVBN een reactie van Thierry Aartsen mogen ontvangen. Mede dankzij onze mail heeft hij druk kunnen uitoefenen op het kabinet. Het kabinet heeft besloten om de regeling te verruimen vanaf maandag 30 maart. Dat betekent dat er meer SBI-codes in aanmerking komen voor de regeling én dat er ruimte komt voor maatwerk. Er wordt dus niet alleen maar gekeken naar de SBI-code, die vaak achterhaald is of niet helemaal dekkend op de bedrijfsactiviteiten, maar ook of de onderneming hard getroffen is door de Corona-maatregelen. Meer informatie over de verruiming vindt u hier.

Graag wijs ik u op onderstaande twee tips:

  1. Probeer vanaf vandaag (maandag 30 maart) nog een keer een aanvraag te doen via je KvK-nummer. Wellicht dat uw SBI-code nu wel onder de regeling valt. Ook kan het zijn dat het systeem nu wel de 2e of 3e SBI-code pakt.
  2. Werkt dit niet? Probeer dan gebruik te maken van de maatwerk-regeling. Meer informatie daarover komt ook op RVO.nl