Statement BVBN: Competentie en adequate BHV

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Gezien de huidige situatie met betrekking tot corona, ziet BVBN klanten worstelen met de vraag of hun organisatie voldoet aan hetgeen is gesteld in de Arbowet met betrekking tot BHV.

Gezien de huidige situatie met betrekking tot corona, ziet BVBN klanten worstelen met de vraag of hun organisatie voldoet aan hetgeen is gesteld in de Arbowet met betrekking tot BHV. De Arbowet geeft aan dat sprake moet zijn van een adequaat ingerichte bedrijfsnoodorganisatie. Maar hoe borgt de klant deze adequaat ingerichte bedrijfsnoodorganisatie? BVBN is van mening dat het competent zijn of het competent worden niet gebonden is aan een tijdscomponent en daarmee ook niet aan certificeringsperioden. Belangrijk is dat BHV-ers competent zijn en zich in staat voelen om adequaat BHV te verlenen. Indien klanten merken dat hun BHV-ers niet voldoende competent zijn of zich niet voldoende competent voelen, adviseert BVBN aan klanten om contact op te nemen met hun opleider. Samen met de opleider kan bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om te blijven werken aan de competenties zodat adequate BHV kan worden verleend.