Specifiek keurmerk als gunningscriterium toegestaan, mits gelijkwaardige keurmerken ook aanvaard worden

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

De BVBN (BrancheVereniging Bedrijfshulpverlening Nederland) heeft van haar leden vernomen dat bij offerteverzoeken, Europese aanbestedingen of bij onderhandse aanbestedingen regelmatig één specifiek keurmerk door de aanvrager wordt geëist. Hierdoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat sprake is van één officieel geaccepteerd keurmerk voor opleidings- en adviesbedrijven op het gebied van BHV in Nederland.

De BVBN vindt dat geen precedentwerking mag ontstaan door het inroepen van één keurmerk door een (commerciële) partij. Nederland kent immers meerdere keurmerken en certificeringen voor BHV-opleiders en BHV-adviseurs. De BVBN is vanuit haar onafhankelijke positie van mening dat deze verschillende keurmerken en certificeringen gelijkwaardig zijn aan elkaar. In het kader van een goede marktwerking, heeft de BVBN de kwestie met betrekking tot de uitvraag van één specifiek keurmerk voorgelegd aan een (onafhankelijk) jurist.  

De jurist stelt dat op grond van de geldende wet- en regelgeving het mogelijk is om één specifiek keurmerk als gunningscriterium op te nemen bij aanbestedingen. Als dit het geval is, moeten gelijkwaardige keurmerken ook aanvaard worden.  

De BVBN wil leden helpen die zich herkennen in de bovenstaande situatie bij aanbestedingen. Ben je lid van de BVBN en heb je behoefte aan (juridisch) advies hoe om te gaan met het gunningscriterium van één specifiek keurmerk, wend je dan tot de BVBN via info@bvbn.nl. Wij helpen je graag verder.