Samenwerking BVBN en BHVregister

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Per 1 juni jongstleden heeft de Stichting BHVregister zich, als collectief van instructeurs, aangesloten bij de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN).

Naast transparante registratie van competenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van (BHV)instructeurs, zal het BHVregister zich ook gaan inzetten voor de belangenbehartiging van deze groep binnen de Veiligheidsbranche. Hiermee geeft het BHVregister gehoor aan de vraag vanuit de instructeurs.

De nauwe samenwerking, welke afgelopen maanden is ontstaan in verband met het Covid-19 virus, heeft geresulteerd in deze stap. De BVBN wil een breed gedragen vertegenwoordiging zijn van de branche. (ZZP)instructeurs zijn hierin een belangrijke schakel. Het bestuur van het BHVregister zal naast kennis en informatiedeling een afgevaardigde voordragen om plaats te nemen in het bestuur van de BVBN.

www.bhvregister.nl