Nieuwsbrief – mei 2020

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Lees hier de nieuwsbrief – mei 2020

Brancheprotocol

Op dit moment wordt er mede door de BVBN nog hard gewerkt aan het brancheprotocol. Het Oranje Kruis, de NRR, de BVBN en het NIBHV leggen op dit moment de laatste hand aan het protocol. Maar ook andere partijen zoals Nikta en de NVB waren bij het schrijven van dit protocol betrokken. Naar verwachting zal deze binnen nu en enkele dagen worden gepubliceerd en ter goedkeuring worden aangeboden aan de overheid. Houdt onze website en berichtgeving in de gaten!

________________________________________

Noodverordeningen veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s hebben noodverordeningen ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De meeste daarvan zijn inmiddels ook gepubliceerd. Met deze noodverordeningen wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en de versoepeling van de corona-maatregelen. Door de regionale invulling kan het dus zijn dat er verschillen zijn tussen regio’s. Het algemene advies luidt nog steeds: blijf zoveel mogelijk thuis, houdt ten minste 1,5 meter afstand en vermijdt sociale activiteiten en groepen mensen. De noodverordeningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden. Voorkom een boete of een last onder dwangsom en check de gepubliceerde noodverordeningen om te weten wat er in de verschillende veiligheidsregio’s wel of niet is toegestaan. De gepubliceerde noodverordeningen vind je op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-crisisbeheersing/veiligheidsregios.

________________________________________

Ledenbijeenkomst 26 mei 2020


De laatste ledenbijeenkomst was op 9 december tijdens de algemene ledenvergadering. De BVBN heeft sindsdien niet stilgezeten. Mede door Corona volgen ontwikkelingen in de branche elkaar snel op.

Het bestuur praat jullie daarom graag bij over de stappen die de BVBN in de afgelopen periode heeft genomen. Ook neemt het bestuur jullie mee in de plannen voor de komende periode.

Helaas is het in de huidige tijd niet mogelijk om elkaar fysiek te treffen, maar dankzij FireWare (één van onze donateurs) is het wel mogelijk om elkaar digitaal te ontmoeten.

Graag zien we jou op 26 mei van 15:00 – 16:00 uur.

________________________________________

Werkgroepen Dienstverlening, Kwaliteit en PR en Communicatie uitgebreid

Recent is de Werkgroep Dienstverlening van de BVBN uitgebreid door de deelname van Anton den Hollander aan deze werkgroep. Ten aanzien van Werkgroep Kwaliteit kunnen we rekenen op de steun van Benny Laduk die dit team komt versterken. Stephan den Hollander neemt sinds korte deel aan de Werkgroep PR & Communicatie.  Het bestuur van de BVBN wil via deze weg Anton Benny en Stephan bedanken voor hun betrokkenheid bij de BVBN en hun actieve bijdrage.

Heb jij ook interesse voor deelname aan een werkgroep? Meld je dan aan op info@bvbn.nl

________________________________________

Noodmaatregelenpakket ondernemers

Op welke regelingen je nu als ondernemer aanspraak kunt maken lees je hier: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Een nieuw noodmaatregelenpakket voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus is in de maak.