Nieuwsbrief aan leden BVBN

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

De zomer is in volle gang! Temperaturen van 30+ zorgen voor velen van ons voor het vakantiegevoel. Op de achtergrond gaan een aantal ontwikkelingen gestaag door. Hierbij een korte update.

Coronaprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen gepubliceerd 
Op de website mijncoronaprotocol.nl vind je per branche de formeel vastgestelde protocollen en daarmee de voor jou relevante afspraken. Op deze site is ook het protocol dat de BVBN samen met het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de NRR en het NIBHV hebben geschreven inmiddels gepubliceerd. Het protocol is de vinden met de link: https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/bhv-ehbo-reanimatie-veiligheidscurssussen/

Handreiking Preventiemedewerker 
De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (StvdA) vinden het van groot belang dat preventiemedewerkers hun rol zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De wet biedt daar echter weinig aanknopingspunten voor. 
 
Om bedrijven daarbij te kunnen ondersteunen, heeft het Arboplatform van de SER en de StvdA de ‘Handreiking preventiemedewerker’ laten ontwikkelen. De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers maar bovenal voor preventiemedewerkers zelf, zodat zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger kunnen oppakken.  

De Handreiking Preventiemedewerker is te vinden in de Kennisbank op de website van de BVBN.  

Handreiking Arbomaatregelen en bedrijfshulpverlening  
Na 12 jaar is er een nieuwe handreiking beschikbaar voor Arbomaatregelen en bedrijfshulpverlening. In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het NIBHV met input van leden van de BVBN een duidelijk en actuele handreiking gepubliceerd. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten. 

De informatie en adviezen uit deze handreiking bieden werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed (blijven) uitvoeren.  

Ook de Handreiking Arbomaatregelen en bedrijfshulpverlening staat in de Kennisbank op de website van de BVBN.  

Commentaarronde voor normen voor eenheid in etiketten voor brandblussers geopend 
Bij het periodieke onderhoud van brandblussers wordt een geel etiket op de blusser geplakt. Hierop staat de datum van het onderhoud en de planning van het volgende onderhoud. Er zijn twee normontwerpen gepubliceerd om dit soort etiketten hetzelfde te maken voor draagbare en verrijdbare blustoestellen. Het gaat hierbij om NEN 2559 en NEN 2659. De voorgestelde wijzigingen in de normen betreffen de etiketten voor: 

Deze etiketten gaan ook gelden voor brandslanghaspels (NEN-EN 671-3) en droge blusleidingen (NEN 1594). Omdat dit de enige verandering is, worden deze twee normen niet in ontwerp gepubliceerd. Meer informatie vind je op https://normontwerpen.nen.nl/Home/Details/720 

Commentaar leveren op de twee normontwerpen is mogelijk tot 1 november 2020. Omdat de BVBN lid is van de NEN-commissie, verzoekt de BVBN eventueel commentaar via info@bvbn.nl kenbaar te maken. Het commentaar kan vervolgens door de BVBN gebundeld bij de NEN worden ingediend.