Focus 2020: het opleiden van werknemers tot goede bedrijf hulpverleners

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

BVBN (BrancheVereniging Bedrijfshulpverlening Nederland) gaat in 2020 haar tweede jaar in. 2019 stond in het teken van oprichting en interne positionering. Met trots kunnen we nu zeggen dat we (eindelijk) een officiële belangenbehartiger hebben voor de gehele BHV-branche in Nederland

BVBN (BrancheVereniging Bedrijfshulpverlening Nederland) gaat in 2020 haar tweede jaar in. 2019 stond in het teken van oprichting en interne positionering. Met trots kunnen we nu zeggen dat we (eindelijk) een officiële belangenbehartiger hebben voor de gehele BHV-branche in Nederland. BVBN gaat zich onder andere inzetten om onduidelijkheid bij werkgevers en werknemers weg te nemen. Dit doen wij door te wijzen op de verplichtingen vanuit de wetgever voor werkend Nederland.

Bedrijven die actief zijn in de bedrijfshulpverlening, zijn vaak intern gericht en hebben ieder een eigen mening over kwaliteit, certificeringen, keurmerken, etc.. Voor werkgevers en buitenstaanders brengt de branche daarmee onduidelijkheid. Daar ligt dan ook één van de taken van de BVBN: ervoor te zorgen dat deze onduidelijkheid verdwijnt en dat de focus weer komt te liggen op het opleiden van werknemers tot goede bedrijfshulpverleners. We hebben in Nederland diverse kennisinstituten, keurmerken, kwaliteitsnormen en certificeringen die BHV-opleiders en -adviseurs daarbij ondersteunen. Dat is goed en dat houdt ze scherp. Maar we moeten er wel voor waken dat we hierin niet doorslaan. Het bedenken en stellen van allerlei eisen leidt af van de basis, namelijk: het opleiden van bedrijfshulpverleners. Het goede voornemen van de BVBN voor 2020 is te starten met het bieden van overzicht. Op de website van de BVBN vindt u om deze reden een overzicht van onze leden en binnenkort ook een helder overzicht van kenniscentra en certificeringsinstellingen in Nederland.   

Ik wens u allen – namens de BVBN – een voorspoedig, maar vooral een veilig en een gezond 2020 toe!