Eerste certificaten Erkenningsregeling BVBN uitgereikt

07/06/2024 Geplaatst in: Nieuws

Eén normering voor BHV-, EHBO- en Reanimatie-opleidingen

Met de certificering van de eerste groep opleiders levert de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van de BHV-opleidingssector en het borgen van hoogwaardige opleidingskwaliteit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het kantoor van auditor Kiwa werden op 5 juni de bijbehorende certificaten uitgereikt.

Erkend opleider worden. Dit is een grote meerwaarde voor de bij de branchevereniging aangesloten opleiders. De erkenning als BVBN Opleider staat open voor instituten die zich richten op bedrijfshulpverlening, EHBO, en reanimatie, of een breder opleidingsaanbod hebben, inclusief BHV-cursussen. “Het unieke van onze erkenningsregeling is de gedragenheid onder opleiders in de markt, de onafhankelijke audit door een erkende en geaccrediteerde certificerende instelling (wij hebben hierbij gekozen voor Kiwa) en de norm die we gezamenlijk neerleggen over een speelveld waar veel diversiteit in kleuren en smaken aanwezig zijn” vertelt voorzitter Dave Harmsen van der Vliet.

BVBN erkende opleiders

Erkende bedrijven krijgen jaarlijks bezoek van Kiwa. Er is een speciaal beeldmerk ontwikkeld dat erkende bedrijven samen met een uniek nummer kunnen voeren. Voorzitter Harmsen van der Vliet: “Alle erkenningen komen in een register op de website van de BVBN. Gecontroleerd wordt of bedrijven die dit beeldmerk voeren ook daadwerkelijk erkend zijn. Zo borgen wij de kwaliteit binnen onze branche.”

Onafhankelijk kwaliteitsaudit door Kiwa
Voor de erkenning van het opleidingsinstituut wordt gekeken naar criteria als klachtenafhandeling, het registreren van klanttevredenheid en naar bijvoorbeeld veiligheid en privacy. De opleidingen worden onder meer beoordeeld op hun lesplannen, de locatie, faciliteiten en kwaliteit van de trainers. Sabine Hesdal, senior certificatiedeskundige bij Kiwa geeft aan: “Kennis is macht, kennis delen is kracht!” Dat omschrijft mijns inziens het starttraject treffend. Het klinkt wellicht als cliché, echter we doen het immers vooral samen, BVBN, Kiwa en Opleiders”.