Coronavirus en invloed op BHV cursus

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Uit het veld ontvangen wij berichten dat het coronavirus mogelijk van invloed gaat zijn op de BHV-lessen die worden georganiseerd. Op dit moment is er voorzover bekend sprake van twee besmettingen met het coronavirus in Nederland. Toch nemen een aantal werkgevers voorzorgsmaatregelen. Dit leidt ertoe dat cursisten uit voorzorg van de werkgever niet mogen deelnemen aan opleidingen en cursussen op het gebied van BHV.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat Nederland goed voorbereid is op een uitbraak. Een maatregelenpakket ligt klaar. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Het is goed om als opleider bovenstaande hygiëneregels op te volgen. Adviseer cursisten om tijdens de les vaker de handen te wassen en attendeer de opleiders erop zelf alles goed schoon te maken met alcohol. Cursisten met griepverschijnselen kunnen beter niet deelnemen.  Geadviseerd wordt om cursisten met griepverschijnselen te vragen de cursus te verlaten en op een later moment deze alsnog te volgen. 

Ook kun je  artikel 6b van de Reanimatierichtlijn te hanteren indien een cursist aangeeft bezwaar te hebben tegen beademing in verband met mogelijk besmettingsgevaar. De cursist geeft dan geen beademingen, maar alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Bij een dergelijke wijze van beademing kan de cursist nog steeds competent worden verklaard voor het onderdeel reanimatie, ondanks dat geen beademing wordt uitgevoerd. We adviseren de pop na elke oefening grondig schoon te maken met alcohol.

Meer en actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van RIVM. Mocht je vragen hebben over hoe je in de praktijk kunt omgaan met het voorkomen van een besmetting of worden geconfronteerd met vragen die spelen bij cursisten, dan kun je als lid per email contact opnemen met de BVBN. Vragen kun je sturen naar info@bvbn.nl.