Corona-update: SBI-code 85.59.2

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Met genoegen BVBN berichten dat met onze inzet en die van onze leden de SBI-code 85.59.2 (Bedrijfsopleiding en -training) inmiddels is opgenomen op de lijst van vastgestelde SBI-codes om in aanmerking te kunnen komen voor de TOGS-regeling.

Desondanks kan het zijn dat in specifieke situaties ondanks deze opname in de vastgestelde lijst toch nog een beroep moet worden gedaan op een maatwerk-regeling. Dit is het geval indien niet wordt voldaan aan alle voorwaarden van de TOGS-regeling. Indien uw onderneming niet onder de vastgestelde SBI-code 85.59.2 valt, blijft de BVBN u oproepen om u bij ons te melden. Ook als u hulp nodig heeft om in aanmerking te kunnen komen voor de maatwerkregeling, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@bvbn.nl.