Corona-update | anderhalvemetersamenleving

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Tot een paar weken geleden hadden wij met elkaar niet kunnen bedenken te belanden in een situatie waarin we nu verkeren. Een periode van onzekerheid over de gezondheid van ons zelf, onze naasten, vrienden en collega’s. Maar ook een van verbinding en samenwerking tussen verschillende organisaties en partijen om ervoor te zorgen dat de we ons zo goed mogelijk wapenen tegen de gevolgen van de corona-crisis. Want dat het virus ons als branche hard raakt, is één ding dat zeker is.

Het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving

Premier Mark Rutte gaf afgelopen dinsdag in de persconferentie aan dat we met elkaar zullen moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalvemetersamenleving. Maar hoe ziet de anderhalvemetersamenleving eruit en wat heeft dit voor gevolgen voor onze branche? Geen handen schudden, afstand houden en een zorgvuldige omgang met elkaar zullen deel blijven uitmaken van het nieuwe normaal. Mogelijk tot ver in 2021 wordt aangegeven. Hoe implementeren we deze anderhalvemetersamenleving in de uitvoering van ons werk? Allemaal vragen waarop we niet zo snel een antwoord hebben. Daarom is het goed om hier met de gehele branche een antwoord op te vinden. Op dit moment is de BVBN aan het onderzoeken of we met diverse andere koepelorganisaties uit de branche gezamenlijk kunnen optreden, zodat we met zijn allen een front kunnen vormen. Door gezamenlijk op te trekken en afspraken te maken over hoe we omgaan met de anderhalvemetermaatschappij, kunnen wij als BVBN u als lid zo goed mogelijk voorbereiden op het nieuwe normaal. Erg concreet kunnen we hier op dit moment nog niet over zijn, maar weet dat de BVBN er druk mee bezig is en u bij ontwikkelingen op de hoogte brengt.

Ontbrekende SBI-codes

Ondanks het succes dat is behaald door de toevoeging van SBI-code 85592 aan de ontbrekende codes om in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling, geeft een aantal leden aan dat zijn tot op heden nog niet voor de regeling in aanmerking komen. Dit komt omdat zij in het verleden de code 86929 toegekend hebben gekregen. Deze SBI-code is (nog) niet opgenomen in de lijst van vastgestelde SBI-codes. De BVBN adviseert deze leden om gebruik te maken van de mogelijkheid om de code te melden bij het RVO. Dit kan via deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/melding-niet-aansluitende-sbi-code-wssl.

Naast het ontbreken van de code verneemt de BVBN dat ook het vestigingsvereiste een belemmering kan zijn voor de aanvraag van de TOGS-regeling. De BVBN blijft hiervoor aandacht bij diverse stakeholders en zal ontwikkelingen hierover melden.

Persconferentie 21 april

Dinsdag 21 april neemt het kabinet een besluit òf en hoe de maatregelen na 28 april kunnen worden versoepeld. Om maatregelen te kunnen versoepelen moet zijn voldaan aan drie voorwaarden: de druk op de zorg moet zijn verminderd, ouderen moeten voldoende worden beschermd en er moet inzicht zijn op de verspreiding van het virus. Of we aan deze voorwaarden voldoen, zullen we komende dinsdag vernemen. Met spanning kijkt de BVBN naar de persconferentie van komende dinsdag toe. Bewust is de bestuursvergadering verplaatst naar woensdag, zodat de persconferentie kan worden meegenomen op de agenda. De BVBN geeft u daarna snel een update over het vervolg van de maatregelen en de gevolgen voor onze branche.

Heeft u juridisch advies nodig of wilt u met andere leden sparren, dan kunt u zich melden bij ons via info@bvbn.nl. Wij helpen u graag verder.