BVBN wenst u een fijne zomer!

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

De zomer is aangebroken. Tijd om even terug te blikken op de hectische maanden die we hebben gehad, maar ook een mooi moment om vooruit te kijken.

Voor onze branche is er nog steeds sprake van een spannende periode. Niet alleen door het virus is er sprake van groot omzetverlies, al heeft het eerste noodpakket (NOW) iets geholpen, ook de vakantieperiode heeft invloed op onze omzet. Vanaf september zal pas zichtbaar zijn of we allemaal weer aan de goede kant van de streep kunnen ondernemen. Hier wacht ons nog een grote uitdaging in de nieuwe 1,5 meter economie. Als bestuur merken we wel veel positiviteit en vertrouwen binnen onze leden om uiteindelijk deze zware periode door te komen. Opvallend is ook de creativiteit en het omdenken om weer aan de slag te gaan. Creativiteit en omdenken zal uiteindelijk de basis zijn voor het nieuwe BHV in de komende perioden.

Tweede noodpakket
Onze leden zien eigen vermogens slinken al kunnen we vanaf juni weer zeer beperkt omzet draaien, maar dan vaak nog tegen hogere kosten. Verlenging van het steunpakket is zonder meer goed, maar het is wel van belang dit beter passend te maken. Met name de compensatie van de vaste lasten schiet tekort. In de belangenbehartiging vragen we hiervoor samen met VNO-NCW en MKB Nederland aandacht bij de Tweede Kamer. Meer informatie over de gewenste verbeteringen voor het Tweede noodpakket vindt u hier. (https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/verbeterpunten-het-tweede-noodpakket-brief-aan-de-tweede-kamer)

We gaan door
Als BVBN hebben wij afgelopen periode veel tijd en energie gestoken in de gevolgen van het virus in onze branche als gesprekspartner en adviseur. Het mede opstellen van het Brancheprotocol, maar ook gesprekspartner zijn bij diverse instanties hebben ertoe geleid dat een aantal zaken zijn door geschoven naar het najaar. Met name met de boodschap BHV, Méér dan een verplicht nummer! willen we ondernemend Nederland gaan overtuigen. Een RI&E campagne, welke samen met ons door de SER in het najaar wordt gelanceerd, zal hieraan ten grondslag liggen. Uiteindelijk willen we dat onze leden meer omzet gaan genereren en een bijdrage leveren aan een gezonde veilige werk- en woon omgeving. Kortom, wij zijn nog lang niet klaar! 


Vanuit BVBN wensen we u alle goeds en een mooie zomer toe. Take Care!