BVBN maakt kennis met Arboplatform van de Sociaal Economische Raad (SER)

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de update van de Handreiking Bedrijfshulpverlening (BHV) (2008) van de Stichting van de Arbeid. De Werkgroep Kwaliteit van de BVBN heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de update van de Handreiking BHV. Naar verwachting zal op korte termijn de ge-update versie van de Handreiking BHV worden gepubliceerd door de SER.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de update van de Handreiking Bedrijfshulpverlening (BHV) (2008) van de Stichting van de Arbeid. De Werkgroep Kwaliteit van de BVBN heeft een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de update van de Handreiking BHV. Naar verwachting zal op korte termijn de ge-update versie van de Handreiking BHV worden gepubliceerd door de SER.

De Handreiking Bedrijfshulpverlening biedt ondersteuning aan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches bij het invullen van doelvoorschriften uit de Arbowet en het Arbobesluit over bedrijfshulpverlening in een Arbo-catalogus. Het is belangrijk dat de Handreiking BHV er is. Met de Handreiking worden handvatten gegeven om te kunnen komen tot maatwerkafspraken in verschillende branches met betrekking tot BHV. De BVBN vindt het belangrijk dat de Handreiking bekent raakt bij werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Op 2 maart was BVBN te gast bij de SER om te bespreken op welke wijze de BVBN kan bijdrage aan het uitdragen van de Handreiking BHV in het werkveld. De BVBN kent immers een groot netwerk dat kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat de Handreiking BHV in de praktijk bekent raakt en door de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers wordt ingezet bij het maken van maatwerkafspraken in de verschillende branches.

#Erik van de Haar, #Klaartje Wijvekate, #SER. #Stichting van de Arbeid, #bestuursleden