BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen kunnen ondanks de aangescherpte Coronamaatregelen veilig doorgang vinden.

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijfsprocessen veilig zijn, dat op werkplekken de veiligheid is geborgd en dat er aandacht is voor situaties waarin de veiligheid wordt bedreigd. Juist nu in deze coronatijd is het van belang dat deskundige en geoefende (bedrijfs)hulpverleners beschikbaar zijn. Als branche zijn wij daarom ontzettend blij met het vertrouwen dat onze klanten hebben in de wijze waarop wij op basis van het brancheprotocol onze diverse trainingen verzorgen en aanbieden.

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september jongstleden kunnen wij berichten dat de branche haar huidige trainingen met behulp van het brancheprotocol veilig kan blijven aanbieden. De maatregelen die tijdens deze persconferentie zijn aangekondigd, brengen immers geen verandering met zich mee voor de trainingen in onze branche. Veiligheid van de deelnemers aan de trainingen kunnen ook met de recentste maatregelen op een veilige wijze worden geborgd.

Namens de branche: dank u voor het vertrouwen dat u in ons heeft en fijn dat u gebruik blijft maken van de beschikbare trainingen die onze branche verzorgt en aanbiedt!