Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Afgelopen maandag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april). Ook de bijeenkomsten van minder dan 100 personen. BVBN begrijpt dat deze aangescherpte maatregelen nog meer onzekerheid brengt voor onze branche.

Verbod op evenementen en samenkomsten:

De Gemeenten gaan toezien op de afgekondigde extra maatregelen van 23 maart jongstleden en gaan deze ook handhaven volgens artikel 174 van de Gemeentewet. Deze wet gaat vooral om het toezicht op openbare evenementen en openbare samenkomsten. Voor BHV-opleiders is het dus vooral belangrijk in welke gevallen de opleidingen onder openbare evenementen/samenkomsten (waarvoor een vergunning is vereist) vallen of onder besloten evenementen. Meer informatie hierover vindt u hier.

 Beperken van sociale contacten:
Het beperken van sociale contacten geldt vooralsnog tot 6 april aanstaande. Dit houdt in dat – zoals het er nu naar uitziet – opleidingen die niet in openbare gebouwen plaatsvinden (zoals hotels, zalencentra, etc.). Besloten opleidingen (bij de opleider of opdrachtgever zelf) vallen buiten de reikwijdte van artikel 174 van de Gemeentewet en kunnen vooralsnog na 6 april wel doorgang vinden. Bent u als opleider in staat om de opleiding besloten te organiseren, dan gelden uiteraard nog steeds de overige aanvullende maatregelen die 23 maart (nogmaals) zijn verkondigd. Deze maatregelen zijn: houdt minimaal 1,5 meter afstand en beperk de groepsgrootte tot maximaal 3 personen. Informatie over de aangescherpte maatregelen kunt u hier vinden.  

 Eindgebruikers informeren:

Ook de eindgebruikers zijn onzeker: kan de veiligheid van de BHV-ers op de werkvloer nog worden gegarandeerd? Bij hun inzet is het houden van 1,5 meter afstand namelijk niet altijd haalbaar. Voor de eindgebruikers is het belangrijk dat ook zij over de juiste informatie beschikken hoe zij hun BHV-ers kunnen beschermen. U kunt bijdragen aan het wegnemen van deze onzekerheid. Algemene informatie over het coronavirus en de wijze waarop men zich kan beschermen vindt u hier. Op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad is informatie te vinden over hulpverlening bij circulatiestilstand.

 Nobel gebaar:

Vanuit leden ontvangen wij berichten dat zij de materialen die niet meer verkocht kunnen worden vanwege een beperkte houdbaarheid schenken aan de zorg. Heeft u Voor een goede verdeling van de noodzakelijke hulpmiddelen, is het Landelijk Consortium Hulpmiddelen opgericht. Deze kunt u bereiken op beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.