Victor de Jong

Victor de Jong
Opleiding

 

 

=
VOG Verklaring:

Laatste VOG uitgegeven op 20-02-2020

EHBO:

Kaderinstructeur Oranje Kruis behaald in 2014

Eerste Hulp bij werken met kinderen

Instructeur Eerste Hulp behaald op 17-10-2014 bij Het Oranje Kruis

Stop de Bloeding behaald op 20-01-2020

 

Brand ontruiming:

NIBHV instructeur BHV behaald in 2014

Instructeur Ademlucht behaald in 2004

Instructeur BHV Ploegleider behaald in 2014

 

Reanimatie:

Instructeur NRR Reanimatie AED BLS/PBLS behaald in 2016

VCA:

Docent VCA behaald in 1998

Victor de Jong

instructeur

Victor de Jong is in 2009 gestart met het organiseren van incompany opleidingen en trainingen op het gebied van BHV, EHBO en VCA.

Met zijn jarenlange ervaring bij de brandweer kan Victor de Jong duidelijk aangeven wat er van een bedrijfshulpverlener wordt verwacht als er zich een calamiteit voordoet in het bedrijf. Het opleiden en trainen van bedrijfshulpverleners met ademlucht valt onder de competenties van Victor de Jong.

Maatwerk
Het geven van incompany opleidingen is maatwerk. Naast de standaard lesstof vindt altijd afstemming met de opdrachtgever plaats om bedrijfsspecifieke onderwerpen in de cursus op te nemen.

EHBO
Als examinator EHBO bij het Oranje Kruis weet Victor de Jong als geen ander de lesstof op de juiste wijze te doceren en de cursisten de benodigde vaardigheden aan te leren.

VCA
Als gediplomeerd Veiligheidskundige heeft Victor de Jong de benodigde expertise in huis en verzorgd daarmee opleidingen Basis/VOL VCA. Het is dan ook niet gek dat hij een hoog slagingspercentage heeft.