M. Hulshof

M. Hulshof
VOG Verklaring:

Laatste VOG verklaring uitgegeven op 1-09-2020

EHBO:

Instructeur BVH behaald op 16-01-2017 bij NIBHV

Instructeur Eerste hulp behaald op 16-01-2017 bij NIBHV

Instructeur Eerste Hulp aan kinderen behaald op 22-05-2018 bij Het Oranje Kruis

Instructeur EHBO behaald op 17-12-2018 bij het Rode Kruis

 

Brand ontruiming:

Instructeur BHV Brandbestrijding en Ontruiming behaald op
25-06-2015

M. Hulshof

instructeur