Lodewijk Wever, Livis

Lodewijk Wever, Livis

‘’De oprichting van de BVBN was een lang gekoesterde wens. Het gezamenlijk naar buiten kunnen treden biedt houvast voor ervaren en minder ervaren opleiders. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de opleidingen in Nederland verstevigen én handhaven. Uiteraard met de hoop dat op termijn klanten niet meer vragen naar een certificering als norm, maar dat de norm vanuit de branchevereniging leidend is.

Tijdens de pandemie heeft de branchevereniging een fantastisch protocol ontwikkeld waar iedere aanbieder houvast aan heeft gehad. Hierdoor hebben wij zelf ook snel kunnen schakelen, en gekeken naar wat er wél mogelijk was, zoals webinars en kleinschalige trainingen in een ‘coronastraat’. Fijn dat we onze cursisten op deze manier toch konden trainen!’’

Wordt nu lid van BVBN