Whitepaper brandbestrijding bij bedrijven

Brandbestrijding bij bedrijven: handvatten, taken en procedures

Elk jaar krijgen zo’n zes à achtduizend bedrijven te maken met brand, met alle schade en onveilige situaties van dien. Aan de bhv de taak om de brand te bestrijden, uitbreiding te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen snel in veiligheid wordt gebracht. De uitvoering van de brandbestrijding staat of valt met een goede organisatie. Hoe kom je tot helder geformuleerde taken en procedures?

Download hier het whitepaper, gepubliceerd door NIBHV