Toekomstbestendige Brandweerzorg

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s biedt de mogelijkheid brandweerzorg in Nederland naar een nog hoger plan te tillen. Het rapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s heeft een aantal zwakke plekken blootgelegd waar we als branche iets aan willen doen. Het is onze inzet om het bestel waarbinnen de brandweer opereert te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Hoe moet dat bestel er dan uitzien? Of beter nog, hoe moet een toekomstbestendige brandweer eruit zien en hoe creëren we op basis daarvan een passend bestel? Een goed antwoord hierop in het evaluatietraject is van groot belang.

Het gaat in dit document overwegend over de systeemkant van brandweerzorg: wetten, normen, domeinen, systemen, structuren, het stelsel etc. Het geeft geen antwoord op vragen over het wezen van de brandweer, waartoe zijn we op aarde, hoe ontwikkelt onze maatschappelijke taak zich in een turbulente omgeving? Wat is onze professionele opvatting over de brandweerzorg die de burger verdient? In het project Toekomstverkenning Brandweer zoeken we naar deze antwoorden. Maar de vragen over de wetsevaluatie, ‘wat moet anders en hoe dan?’, spelen nu. Het is onze uitdaging het systeem, het stelsel zo in te richten dat het ook in de toekomst hoogwaardige brandweerzorg mogelijk blijft maken.