Hoofdrapport-Rookverspreiding in woongebouwen

Hoofdrapport van de Brandweeracademie van de praktijkexperimenten in een woongebouw met inpandige gangen.

Hoofdvraag van dit rapport: Wat is het effect van rookverspreiding op de vlucht- en overlevingsmogelijkheden bij een brand in een woongebouw met inpandige gangen en hoe kan rookverspreiding beperkt worden.

Klik hier voor het brondocument en ook alle bijlagen.