Onderweg naar de Arbovisie 2040

Het Nederlandse beleid voor arbeidsomstandigheden is flink ontwikkeld in de afgelopen jaren. Voor een gezond en veilig werkklimaat zijn goede arbeidsomstandigheden essentieel. Zo moet het werk aantrekkelijk zijn, tot op hogere leeftijd te verrichten zijn, en het moet gecombineerd kunnen worden met andere inspanningen. Arbeid geeft de bevolking naast bestaanszekerheid en onafhankelijkheid een mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de samenleving en de economie.

De aankomende jaren zal het arbeidsomstandighedenbeleid blijven ontwikkelen. Lees in het bijgevoegde document de hoofdlijnen voor de Arbovisie 2040.