Nederlandse richtlijnen eerste hulp 2021

Deze richtlijnen vormen het kader voor eerste hulp eindtermen en zijn niet bedoeld als lesstof. Het uitgangspunt is
dat de te verlenen eerste hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op het bevorderen van het herstel van het slachtoffer
en/of het voorkomen van verslechtering van de situatie van het slachtoffer.


De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn gebaseerd op de International First Aid, Resuscitation, and Education
Guidelines 2020 (www.globalfirstaidcentre.org/first-aid-guidelines-2020) van de International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies (IFRC). Er is voor gekozen de Nederlandse Richtlijnen Reanimatie 2021 van de
Nederlandse Reanimatie Raad integraal over te nemen

(hetoranjekruis.nl)https://www.hetoranjekruis.nl/media/1426/nederlandse-eerste-hulp-richtlijnen-2021_def-3.pdf