Handreiking Integrale Brandveiligheid Gehandicaptenzorg

Deze handreiking van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) geeft organisaties in de gehandicaptenzorg handvatten voor het aanpakken en verbeteren van het brandveiligheidsbeleid. In de handreiking worden acht uitgangspunten voor brandveiligheid besproken.

De handreiking is interessant voor medewerkers in de gehandicaptenzorg (ghz) op allerlei niveaus in de organisatie: strategisch, tactisch en operationeel. Zo ondersteunt de handreiking bestuurders in het bevorderen en verbeteren van de brandveiligheid van de organisatie (hoofdstuk 2). Verder helpt het managers een aanpak op maat te realiseren (hoofdstuk 3) en geeft het medewerkers een overzicht van systemen, methoden en instrumenten die kunnen worden ingezet (hoofdstuk 4).

Lees hier verder;https://dezorgbrandveilig.nl/kennisbank/handreiking-integrale-brandveiligheid-gehandicaptenzorg/