Handreiking arbomaatregelen – taal en veiligheidsrisico’s

Miscommunicatie door taal wordt steeds meer erkend als een belangrijk veiligheidsrisico. Bedrijven zoeken naar de juiste maatregelen om dit probleem te beheersen. Het probleem is in de praktijk echter niet simpel op te lossen. Het is complexer dan wordt gedacht. Maatregelen als Engels met elkaar spreken, foto’s of plaatjes gebruiken om veilige en onveilige situaties te duiden, blijken in de praktijk niet of onvoldoende te werken. Onderzoek geeft aan dat het verkeerd omgaan met procedures en instructies de afgelopen jaren één van de oorzaken is van zware ongevallen. Het SER Arboplatform en de Stichting van de Arbeid hebben deze handreiking laten ontwikkelen en actualiseren om dit risico de nodige aandacht te laten krijgen.

De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. Er worden handvatten geboden om dit veiligheidsrisico helder te krijgen zodat op maat gemaakte maatregelen getroffen kunnen worden in de verschillende arbocatalogi. Werkgevers en werknemers kunnen hier dan in de eigen bedrijfssituatie mee aan de slag. Bij het lezen van deze handreiking en bij het vaststellen van de maatregelen geldt het uitgangspunt dat op branche- of sectorniveau een beslissing moet worden genomen of: a. in de eigen catalogus aandacht geschonken moet worden aan dit thema; b. men daarbij gebruik wil maken van het materiaal dat hier voorligt.

Dat geeft ook de status van de handreiking aan: het is niet meer en niet minder dan een advies. Sociale partners op decentraal niveau zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling van de arbocatalogus, ook wat betreft het onderwerp in deze handreiking.

De handreiking is ontwikkeld in samenspraak met diverse branches. De SER en de Stichting van de Arbeid zijn ervan overtuigd dat branches en sectoren de nodige tijd kunnen besparen als zij gebruik maken van deze adviezen.

De SER en de Stichting van de Arbeid spreken de hoop uit dat deze handreiking zal bijdragen aan het tot stand komen of uitbreiden van de arbocatalogus in uw branche. Zij wensen u daarbij veel succes. SER Arboplatform