Geschiktheid Brandblusser Lithium-ion accubrand

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Om de geschiktheid van een brandblusser voor Lithium-ion batterijbranden te bepalen is echter een test op basis van de Nederlands Technische Afspraak 8133 (NTA 8133) noodzakelijk.

Lees verder; https://www.kiwa.com/nl/nl/markten/brandveiligheid-en-beveiliging/nieuws/geschiktheid-brandblusser-lithium-ion-accubrand/