De zorg brandveilig

Door recent onderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen (2. IFV, 2020) en door
onderzoeken naar branden in de zorg zoals de brand bij Rivierduinen in 2011 (6. OVV , 2012) of
de brand bij Aafje Smeetsland in 2021 (3. IFV, 2021) leren we steeds meer over brandveiligheid
in de zorg. Dit brengt nieuwe inzichten, maar het geeft tegelijkertijd reden tot zorg. Want het
wordt steeds duidelijker dat er bij een brand door rookverspreiding nog minder tijd is om te
ontruimen dan voorheen gedacht werd.

Het is daarom nodig om kritisch te kijken naar de wijze waarop we in de zorg ontruimen bij
brand.