De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E): de sleutel tot gezond en veilig werken

Iedere werkgever (uitgezonderd ZZP’ers) is volgens de Arbowet verplicht de arbeidsrisico’s binnen de onderneming in kaart te brengen in de zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie. Van daaruit wordt het Plan van Aanpak opgesteld. Hierin staan de maatregelen die genomen worden om de risico’s te beperken. Het doel van de RI&E is het voorkomen van gezondheidsklachten en ongevallen. Dit leidt tot een daling in het ziekteverzuim, en een verhoging in het werkplezier en de productiviteit.

Wie is verantwoordelijk voor de RI&E en hoe ga je ermee aan de slag? Lees het in onderstaand document! Hierin is een stappenplan voor gezond en veilig werken geschetst.