Bepaal het benodigde aantal ontruimers bij brand in de zorg

Bij een brand in een zorggebouw is de veiligheid van de bewoners (veelal niet-zelfredzame personen) en gebruikers de eerste prioriteit. Vanuit het bouwbesluit 2012, artikel 7.11a is de eis dat er dag en nacht voldoende ontruimers aanwezig moeten zijn.

Lees hier over het benodigde aantal ontruimers bij brand in de zorg.

Ter ondersteuning publiceerden de Veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een handreiking: ‘Ontruimen bij zorgfuncties’