"Want iedereen verdient een veilige werkplek"
Agenda

Branchevereniging
Bedrijfshulpverlening
Nederland

Dave Harmsen van der Vliet,
voorzitter BVBN:

“Kort na de oprichting van de BVBN werd de wereld opgeschrikt door het COVID-19-virus. Onze branchevereniging greep deze kans aan om haar toegevoegde waarde te tonen. Ik was toen als vicevoorzitter en penningmeester al actief binnen de BVBN. De uitbraak van de pandemie dwong onze branchevereniging om snel en effectief te handelen. Samen met onze stakeholders stortten we ons op de uitdagende taak om een brancheprotocol te ontwikkelen dat ervoor zorgde dat trainingen veilig konden doorgaan. Dit protocol vormde een belangrijke leidraad voor opleiders. Zij konden onder strikte maatregelen hun werk voortzetten.

Lees meer

“Wij zijn lid geworden van de BVBN, omdat ook wij de behoefte hadden om aansluiting te vinden bij de rest van de markt op onderwerpen die ons allemaal aangaan. Samen staan we sterker dan iedere opleider alleen.”
Henk Altena, G4S
“De oprichting van de BVBN was een lang gekoesterde wens. Het gezamenlijk naar buiten kunnen treden biedt houvast voor ervaren en minder ervaren opleiders. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de opleidingen in Nederland verstevigen én handhaven. “
Lodewijk Wever, Livis