Branchevereniging
Bedrijfshulpverlening
Nederland

BVBN is opgericht omdat we Nederland nog veiliger willen maken. Hierbij spelen de BHV-opleiders en -adviseurs een grote rol, waarbij de BVBN een kwaliteitsborging biedt voor onze klanten.

BVBN wil zich bezig gaan houden met arbeidsomstandigheden en hierin een adviesfunctie bieden aan opleiders en instructeurs.

BVBN is een platform voor en door Opleiding- en Adviesbedrijven die op het terrein van Brandveiligheid en BHV in staat zijn om:

 • hoogwaardige BHV- en BHV gerelateerde opleidingen te verzorgen;
 • deskundig advies te geven m.b.t. BHV
 • het kennisniveau van de BHV-organisaties en Bedrijfsnoodorganisatie van Ondernemend Nederland te verhogen en te onderhouden

BHV, MÉÉR DAN EEN VERPLICHT NUMMER!

Over BVBN

BVBN is een proactieve branchevereniging die haar leden op diverse (beleid)terreinen ondersteunt. BVBN is de landelijk vertegenwoordiger van Opleiding- en Adviesbedrijven op het gebied van BHV en brandveiligheid in het maatschappelijk verkeer en bewaakt het imago van de sector. BVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen en biedt verschillende vormen van dienstverlening en ondersteuning aan haar leden zoals ontmoeten, organiseren en lobbyen.

De focus van BVBN bij het uitvoeren van haar taken, ligt op de verdere doorontwikkeling van de BHV sector tot hoogwaardige BHV opleidingen en advisering.

De visie van BVBN is: het scheppen van een veilige omgeving voor werknemers en werkgevers voor, tijdens en na een ongeval of incident.

Dit wil de BVBN bereiken door de krachten van de BHV-opleiders en –adviseurs te bundelen.

Doelstellingen BVBN

We willen samen met de BHV-opleiders en -adviseurs de positie van BHV op een hoger niveau brengen bij de werkgevers in Nederland. Dit willen we bereiken door

 1. Bewaken en normeren van het niveau van BHV- en gerelateerde opleidingen;
 2. bewaken/normeren op een objectieve, transparante wijze en moert toetsbaar zijn
 3. Een volwaardige gesprekspartner zijn voor overheid (SZW, BZK) en andere stakeholders (Werkgever- en werknemer organisaties, Brancheorganisatie
 4. Belangenbehartiging van opleiders en adviseurs richting opdrachtgevers, inkooporganisaties (verantwoord marktgedrag)
 5. Relaties onderhouden met de verschillende kenniscentra m.b.t. (Brand) Veiligheid en BHV

Lid worden?

Geeft uw bedrijf BHV-opleidingen en/of veiligheidsadviezen? Dan bent u welkom bij de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)!

De BVBN heeft een professioneel opleidings- en adviesbedrijf nóg meer te bieden ongeacht de omvang van uw organisatie. Als lid wordt u volop geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunt u actief meepraten over de voor uw bedrijf belangrijke onderwerpen.

Wat levert het lidmaatschap u onder andere op?

 1. Leden kunnen rekenen op professionele ondersteuning
 2. BVBN stelt leveringsvoorwaarden op t.b.v. leden  waardoor de belangen van leden en opdrachtgevers geborgd zijn
 3. Borging van kwaliteit, omdat de aangesloten leden voldoen aan kwaliteitseisen en gedragscode

Meer informatie over het lidmaatschap, lees de Factsheet lidmaatschap.

Contact

Vul het contactformulier in, dan nemen we snel contact op.

Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

www.bvbn.nl
info@bvbn.nl
Tel:0492-770082