Voorzitterswissel BVBN

02/12/2019 Geplaatst in: Nieuws

Per 8 oktober j.l. heeft Han Swarts de voorzittershamer van de BVBN overgedragen aan Jan van der Meide.

Als één van de initiatiefnemers is Swarts vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de BVBN. Naast zijn voorzitterschap bij de BVBN is Swarts tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening en hij heeft een eigen onderneming. Deze vele werkzaamheden hebben hem doen besluiten om zich terug te trekken als voorzitter van de BVBN. 

Vanuit zijn rol als bestuurslid is Jan van der Meide vanaf de oprichting actief betrokken bij de BVBN. Zijn aanstaande terugtreding als directeur van het Veiligheidsinstituut geeft hem volop ruimte om zijn rol als voorzitter goed te vervullen. 
Van der Meide: “Ik vind het een eer om in de rol van voorzitter de bedrijfshulpverleningsbranche te vertegenwoordigen en streef ernaar de positie van BHV op een hoger niveau te tillen bij de werkgevers in Nederland.”