Protocol voor het geven van EHBO en BHV cursussen gereed!

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Trots zijn we om te kunnen vertellen dat het protocol om EHBO en BHV-cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij gereed is. Het NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld.

In veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten en paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. 

Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO en BHV-cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO of BHV cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. 

We adviseren om het protocol goed door te nemen voordat u cursussen gaat plannen of cursussen gaat geven. U kunt het definitieve protocol downloaden via de website BBVN, menu Kennisbank: https://www.bvbn.nl/kennisbank/brancheprotocol-bhv-ehbo-reanimatie-veiligheidscursussen-tijdens-covid-19-pandemie

Het protocol is vanmiddag om 12:00 uur, met een begeleidend schrijven, aangeboden bij:

Op 4 juni 2020 komt er een landelijk persbericht namens alle partijen waarin we het protocol via diverse media onder de aandacht brengen bij het algemene publiek.