Mentale belasting op het werk

06/10/2022 Geplaatst in: Nieuws

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijen, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweeg brengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

PSA en de RI&E?
Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is PSA de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Een groot risico dus…

Lees meer hierover in onderstaand artikel van Steunpunt RI&E

https://tno.email-provider.eu/web/iedrqqxxne/ipestjg4ea/enil8qmyyy/ssg31otynx