Corona-update: voorzichtigheid beter dan spijt achteraf

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Op dinsdag 21 april heeft weer een persconferentie plaatsgevonden. Een spannende dag voor vele van jullie. Hieronder lezen jullie een korte samenvatting van deze persconferentie, de gevolgen voor onze branche en de stappen die door de BVBN ondernomen worden.

Veiligheid van cruciaal belang: opleiders moeten zo snel mogelijk weer aan de slag:

Indien de bhv-branche klaar is voor een anderhalvemetersamenleving en de overheidsmaatregelen dat toestaan, kan het zijn dat per 20 mei weer bhv-opleidingen gegeven mogen worden. Dit houdt in dat er werk aan de winkel is voor de branche om zich daarop voor te bereiden. Met deze voorbereiding is inmiddels gestart. Op 22 april heeft een onafhankelijk overleg plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van de branche. Het overleg is op initiatief van IVM tot stand gekomen en vond plaats onder leiding van Roland Koopman, bekend van RTL-Z.

Bij het overleg zijn het IVM, de Nederlandse Reanimatieraad, het NIBHV, de NVB en de BVBN als spreekbuis namens de opleiders met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe we als betrokken partijen in deze branche gezamenlijk kunnen optrekken. Ook het Oranje Kruis en het Rode Kruis zullen bij dit initiatief aansluiten.

Individuele certificeringsinstellingen hebben een eigen protocol opgesteld voor wat betreft de invulling van de eindtermen van hun opleidingen. In het gesprek is vooral gekeken naar wat nodig is om gezamenlijk als branche weer op te kunnen starten. Om dit te kunnen bereiken wordt een gezamenlijke handreiking geschreven. Deze handreiking dient als raamwerk en biedt aan de individuele opleiders ruimte om daaraan zelf  een invulling te geven.  

De BVBN zet haar netwerk en expertise in om samen met een afvaardiging van de branche en certificerende instellingen te komen tot een breed gedragen handreiking. De BVBN zal daarbij zowel leden als niet-leden vertegenwoordigen. Daardoor fungeert de BVBN als klankbord voor de gehele opleidersbranche.

Op 1 mei komt de alliantie weer bij elkaar. De intentie is om binnen 3 weken het protocol af te hebben om deze vervolgens aan de autoriteiten voor te kunnen leggen. Met de overheid als serieuze gesprekspartner zet de alliantie zich in om snel tot afspraken te komen waarmee de branche zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer aan de slag kan.

Contactberoepen:

Vooralsnog kunnen contactberoepen niet worden uitgeoefend. Het gebruik van mondkapjes en handschoenen door deze beroepen wordt nog onderzocht. Als het onderzoek is afgerond, volgt opnieuw een afweging.

Basisregels blijven gehandhaafd:

TOGS en vestigingsvereiste

Er heeft een aanpassing plaatsgevonden voor de vestigingsvereisten van het bedrijfspand. Deze aanpassing houdt in dat als het pand fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft, alsnog aanspraak kan worden gemaakt op de TOGS-regeling. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Veiligheid van cruciaal belang: opleiders moeten zo snel mogelijk weer aan de slag:

Indien de bhv-branche klaar is voor een anderhalvemetersamenleving en de overheidsmaatregelen dat toestaan, kan het zijn dat per 20 mei weer bhv-opleidingen gegeven mogen worden. Dit houdt in dat er werk aan de winkel is voor de branche om zich daarop voor te bereiden. Met deze voorbereiding is inmiddels gestart. Op 22 april heeft een onafhankelijk overleg plaatsgevonden met een brede vertegenwoordiging van de branche. Het overleg is op initiatief van IVM tot stand gekomen en vond plaats onder leiding van Roland Koopman, bekend van RTL-Z.

Bij het overleg zijn het IVM, de Nederlandse Reanimatieraad, het NIBHV, de NVB en de BVBN als spreekbuis namens de opleiders met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe we als betrokken partijen in deze branche gezamenlijk kunnen optrekken. Ook het Oranje Kruis en het Rode Kruis zullen bij dit initiatief aansluiten.

Individuele certificeringsinstellingen hebben een eigen protocol opgesteld voor wat betreft de invulling van de eindtermen van hun opleidingen. In het gesprek is vooral gekeken naar wat nodig is om gezamenlijk als branche weer op te kunnen starten. Om dit te kunnen bereiken wordt een gezamenlijke handreiking geschreven. Deze handreiking dient als raamwerk en biedt aan de individuele opleiders ruimte om daaraan zelf  een invulling te geven. 

De BVBN zet haar netwerk en expertise in om samen met een afvaardiging van de branche en certificerende instellingen te komen tot een breed gedragen handreiking. De BVBN zal daarbij zowel leden als niet-leden vertegenwoordigen. Daardoor fungeert de BVBN als klankbord voor de gehele opleidersbranche.

Op 1 mei komt de alliantie weer bij elkaar. De intentie is om binnen 3 weken het protocol af te hebben om deze vervolgens aan de autoriteiten voor te kunnen leggen. Met de overheid als serieuze gesprekspartner zet de alliantie zich in om snel tot afspraken te komen waarmee de bhv-branche zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze weer aan de slag kan.

De BVBN  volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus. Wij houden u daarvan op de hoogte. Heeft u juridisch advies nodig of wilt u met andere leden sparren, dan kunt u zich melden bij ons via info@bvbn.nl. Wij helpen u graag verder.