Corona update: maatregelen verder versoepeld

25/01/2022 Geplaatst in: Nieuws

Op 24 juni jongstleden hielden premier Mark Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de nieuwe regels per 1 juli aanstaande.

Op 24 juni jongstleden hielden premier Mark Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de nieuwe regels per 1 juli aanstaande. Deze nieuwe regels zijn:

Regels binnen

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten. Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september. Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca. Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

Niet vergeten:

Protocol Lotus

Slachtoffers.nl en SDG Slachtoffers hebben een protocol geschreven voor de inzet van lotus-slachtoffers bij trainingen tijdens COVID-19. Zij zijn van mening de groep lotusslachtoffers beroepsmatig kan functioneren met het waarborgen van de veiligheid voor LOTUS®slachtoffers, instructeurs, examinatoren en cursisten deelnemend aan opleidingen en toetsing Bedrijfshulpverlener of Eerste Hulp bij Ongelukken.

Zoals je bij het artikel over de persconferentie kunt lezen, wordt per 1 juli voor acteurs een uitzondering gemaakt op de 1,5 meter-maatregel. Onder acteurs vallen ook lotusslachtoffers

Slachtoffers.nl en SDG Slachtoffers zochten contact met de BVBN om het protocol te bespreken en de samenwerking op te zoeken. Het bestuur wil graag de volgende vraag bij de leden neerleggen: ben jij als opleider van mening dat de BVBN actief iets moet doen met het protocol ten aanzien van lotusslachtoffers? Graag verneemt de BVBN de motivatie van uw standpunt dit wel of niet actief op te pakken. De motivatie kun je sturen naar info@bvbn.nl.

NOW 2.0

Recent heeft het kabinet de tweede NOW-regeling gepubliceerd voor de periode juni tot en met september. NOW 2.0 is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent daarop enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Daarnaast hebben werkgevers een inspanningsverplichting om scholing en ontwikkeladvies te stimuleren bij werknemers.
Naar verwachting kunnen bedrijven de NOW-regeling vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen.

Aanvragen tegemoetkoming TOFA

Flexwerkers die door de coronacrisis hun inkomsten (grotendeels) zijn kwijtgeraakt en geen uitkering kunnen krijgen, kunnen vanaf 22 juni een aanvraag doen voor de tegemoetkoming TOFA