Arbeidsinspectie vraagt meer aandacht voor arbeidsveiligheid

22/09/2022 Geplaatst in: Nieuws

Ondanks de inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid, gebeuren er dagelijks ongevallen op de werkvloer. Een deel daarvan kan worden voorkomen. Met de Monitor Arbeidsongevallen 2021 spoort de Nederlandse Arbeidsinspectie werkgevers en branches aan om meer aandacht te geven aan arbeidsveiligheid. Niet alleen de arbeidsveiligheid van de eigen werknemers, maar ook van uitzendkrachten.

Door oorzaken en toedrachten van ongevallen in kaart te brengen, wil de Arbeidsinspectie bijdragen aan het voorkómen van arbeidsongevallen. Met deze rapportage kan het bedrijfsleven zich richten op preventie van arbeidsongevallen.

De SER-handreiking Arbeidsveiligheid biedt de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie. 

De SER heeft ook een samenvatting van de handreiking gemaakt. Deze beschrijft in het kort de zeven stappen die je moet zetten om de veiligheidsprestaties op de werkvloer aan te pakken en te verbeteren. Maar ook hoe je ongevallen en schade op het werk kunt vermijden.

Wil jij weten hoe je arbeidsveiligheid op jouw werk kunt aanpakken en verbeteren? Raadpleeg de SER-handreiking en de samenvatting.